środa, 15 marca 2017

Programowanie zespołowe

Tytułowy przedmiot o którym teraz piszę wyróżnia się pod wieloma względami. Nie ma on zajęć wpisanych w planie, jest realizowany w 5-6 osobowych grupach pod nadzorem opiekuna. Opiekunowie są pracownikami toruńskich oddziałów firm, więc mamy kontakt z programistami z zawodu. To z nimi określamy temat i zakres realizowanego projektu. Dodatkowo zostały przeprowadzone przez ekspertów z firmy Nokia dwa wykłady: Software Development Environment oraz Software Testing.

Mój zespół podjął się zrealizowania aplikacji webowej (kryptonim ASDO), która ma umożliwiać tworzenie szablonów dzięki którym na tej samej tabeli z różnymi danymi utworzy raport bądź prezentację. Pomysł przedstawił nam opiekun opowiadając o koleżance - nauczycielce, która miała przedstawić raport po egzaminie gimnazjalnym. Dzięki naszemu rozwiązaniu osoby nie umiejące posługiwać się Excelem mogą dzięki przygotowanemu już szablonowi bez wysiłku tworzyć prezentację.

Ponieważ praca naszej grupy rozpoczęła się w semestrze zimowym to prace ruszyły "z kopyta" dopiero po sesji. Semestr letni 3-ego roku gwarantuje dużo wolnego czasu - przynajmniej tak myślałem patrząc na plan studiów. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna...

Spotykamy się miej-więcej co dwa dni rozmawiając o kluczowych kwestiach w pozostałym czasie każdy programuje we własnym zakresie bądź w mniejszym gronie. Z mojej perspektywy to co teraz robimy wydaje mi się dużo cięższe niż regularna praca na etacie. Po pierwsze każdy z nas ma tak samo niskie doświadczenie, wszystkiego praktycznie się dopiero uczymy. Po drugie wśród nas nie ma autorytetu, który rozwiąże sporne kwestie co sprawia że nasze dyskusje zajmują za dużo czasu.

Mam świadomość że ten przedmiot jest kluczowy. Trzeba mu poświęcić wiele lecz będę mógł wpisać ten projekt do CV i zdobywam właśnie najbardziej praktyczną biznesową wiedzę i umiejętności.

Apan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz